Treatments

 

N
 • Regular check ups
 • Preventive dentistry
 • Acute pain managment
 • Root canal treatment
 • Periodontal Treatment
N
 • Crown and bridgework
 • Aesthetic dentistry
 • Implant Treatment
 • Teeth whitening
 • Treatment of jaw problems
N
 • Orthodontic
 • Surgical removal of wisdom teeth
 • Surgical root canal treatment
 • Full and partial dentures
 • Treatment of dental anxiety

SIKRINGSGRUPPE 1                    Reguleringstillæg med afsæt i 1.4.2018: 1,6% 1. Juni 2019

1. Diagnostik      
  Ydelse Patient Tilskud I alt
1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 340,21 183,43 523,64
1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 164,33 88,60 252,93
1113 Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år 95,86 157,07 252,93
1114 Status undersøgelse fra 26 år 164,33 88,60 252,93
1115 Status undersøgelse 18-25 år 95,86 157,07 252,93
1415 Parodontal undersøgelse og diagnostik 473,92 255,53 729,45
1150 Bitewings ifm. status undersøgelse 209,84 67,00 276,84
1151 Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse 209,84 67,00 276,84
1152 Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse 209,84 67,00 276,84
1153 Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) 209,84 67,00 276,84
1180 Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 127,20 68,58 195,78
1300 Røntgenoptagelse 150,05 0,00 150,05
3020 Konsultation uden behandling 259,76 0,00 259,76
1.a. Forebyggelse og kontrol      
1116 Fokuseret undersøgelse 134,76 72,67 207,43
1301 Tandrensning a 205,65 110,88 316,53
1302 Tandrensning b 147,87 79,72 227,59
2920 Individuel forebyggende behandling 163,11 87,95 251,06
2. Tandfyldninger        
1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 203,32 51,23 254,55
1502 / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 277,62 76,29 353,91
1503 / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 506,30 58,79 565,09
1507 / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 421,64 34,52 456,16
1558 d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering   105,73  
1505 / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 421,64 34,52 456,16
1506 / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering   105,73  
1504 Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid   72,31  
1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid   72,31  
1509 Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid   105,73  
1559 Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid   105,73  
3. Rodbehandlinger      
1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 199,98 107,82 307,80
1601 b. Rodbehandling (koronal amputation) 232,17 125,18 357,35
1605 c. Rodbehandling (akut oplukning) 232,17 125,18 357,35
1606 d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal)   205,98  
4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste      
1701 Tandudtrækning pr. tand 331,02 126,68 457,70
1705 Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 115,28 0,00 115,28
1801 Operativ fjernelse af tand m.v.   191,24  
1802 Biopsi   405,20 405,20
5. Parodontalbehandling      
1425 Udvidet tandrensning 281,74 151,89 433,63
1431 Tandrodsrensning 106,42 57,38 163,80
1440 Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder)   253,88  
6. Ydelser uden tilskud  
Konsultation Større plastrestaurering (uden tilskud)
Recept Retentionsstift parapulpal
Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.)
Lokalbedøvelse Bidfunktionsundersøgelse
Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Bidfunktionskontrol
Behandling af følsomme tandhalse Bidskinne
Følgebehandling efter tandudtrækning Diverse ydelser

SIKRINGSGRUPPE 2                         Reguleringstillæg med afsæt i 1.4.2018: 1,6% 1. Juni 2019

1. Diagnostik      
  Ydelse Patient Tilskud I alt
1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse   183,43  
1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år   88,60  
1113 Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år   157,07  
1114 Status undersøgelse fra 26 år   88,60  
1115 Status undersøgelse 18-25 år   157,07  
1415 Parodontal undersøgelse og diagnostik   255,53  
1150 Bitewings ifm. status undersøgelse   67,00  
1151 Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse   67,00  
1152 Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse   67,00  
1153 Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU)   67,00  
1180 Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer   68,58  
1300 Røntgenoptagelse   0,00  
3020 Konsultation uden behandling   0,00  
1.a. Forebyggelse og kontrol  
1116 Fokuseret undersøgelse   72,67  
1301 Tandrensning a   110,88  
1302 Tandrensning b   79,72  
2920 Individuel forebyggende behandling   87,95  
2. Tandfyldninger    
1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam   51,23  
1502 / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering   76,29  
1503 / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering   58,79  
1507 / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering   34,52  
1558 d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering   105,73  
1505 / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering   34,52  
1506 / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering   105,73  
1504 Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid   72,31  
1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid   72,31  
1509 Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid   105,73  
1559 Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid   105,73  
3. Rodbehandlinger  
1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning)   107,82  
1601 b. Rodbehandling (koronal amputation)   125,18  
1605 c. Rodbehandling (akut oplukning)   125,18  
1606 d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal)   205,98  
4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste  
1701 Tandudtrækning pr. tand   126,68  
1705 Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning   0,00  
1801 Operativ fjernelse af tand m.v.   191,24  
1802 Biopsi   405,20  
5. Parodontalbehandling  
1425 Udvidet tandrensning   151,89  
1431 Tandrodsrensning   57,38  
1440 Kirurgisk parodontalbehandling (pr. 1-6 tænder)   253,88  
6. Ydelser uden tilskud  
Konsultation Større plastrestaurering (uden tilskud)
Recept Retentionsstift parapulpal
Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.)
Lokalbedøvelse Bidfunktionsundersøgelse
Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Bidfunktionskontrol
Behandling af følsomme tandhalse Bidskinne
Følgebehandling efter tandudtrækning Diverse ydelser